Reklamácia tovaru

Postup pri reklamácii:

  1. Kontaktujte nás emailom na info@zabalto.sk, alebo telefonicky na čísle 0950 508 690.
  2. Zakúpený tovar doručte poprípade zašlite poštou alebo kuriérom na adresu:

Suľany 176
951 25 Hruboňovo

Dobierky nebudú prevzaté!

V prípade ak ide o veľkoobjemové a váhovo ťažké objednávky (palety skla), kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.

 

  1. Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia tovaru pri preprave smerom od Vás k nám, reklamácia nemusí byť uznaná.
  2. K tovaru pribaľte doklad o kúpe a reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.
  3. Doručenie reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
  4. O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

 

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.zabalto.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Obchod www.zabalto.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Znenie celého reklamačného poriadku nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

X